Trygghetsavtal

2plus2_banner.png

Alla nya teleskoplastare från Merlo har två års fabriksgaranti. Nu erbjuder Hüllert Maskin ett trygghetsavtal som innebär att även service ingår enligt nedan:

Underhållsservice enligt schema, 100h, 500h, 1000h, 1500h, och 2000h,

Eller, 1mån, 6mån, 12mån, 18mån, och 24mån.

Erbjudandet gäller nya maskiner som ordertecknas innan 31 december 2018.

Detta innebär två år med full garanti och utan extra avgifter för service. Det känns tryggt eller hur?

Avtalsvillkor:

Avtalet är träffat mellan undertecknad köpare (vidare benämnd som Kunden) och AB Hüllert Maskin (vidare benämnd som ABH) att förebyggande underhåll skall utföras på Merlo maskin, placerad inom Sveriges gränser, enligt ovanstående specifikation. Avvikelser från detta standarddokument skall vara dokumenterat och undertecknat av båda parter på separat bilaga som bifogas detta avtal.

Ansvar:
ABH’s ansvar:
Genom avtalet åtager sig ABH att underhålla maskinen enligt detta avtal angivna intervaller och utföra detta enligt ABH’s serviceschema samt tillhandahålla material för dito. Service kan komma att utföras av ABH utsedd servicelämnare.

Kundens ansvar:
Genom avtalet åtager sig Kunden att underhålla maskinen enligt instruktionsbok, mellan de i detta avtal angivna intervallerna. Om ovan inte efterföljs förbehåller sig ABH rätten att häva avtalet.
Kunden skall beställa service senast en vecka innan planerad service.
Kunden ansvarar för att maskinen finns tillgänglig under ordinarie arbetstid för planerad service. ABH förbehåller sig rätten att debitera för eventuella merkostnader om maskinen ej finns tillgänglig enligt överenskommelse.

Resa och restid:
Resa och restid ingår inte i avtalspriset.

Förlängning av avtal:
Senast en månad innan avtalets utgång skall överenskommelse träffas angående avtalets förlängning.

Maskinens tillgänglighet inför servicearbete:
Servicearbete skall utföras under ordinarie arbetstid.

Överlåtelse av avtal:
Detta avtal kan inte överlåtas utan att den andra parten lämnat skriftligt medgivande härtill.
Om kunden överlåter eller pantsätter maskinen, upphör avtalet att gälla såvida inte skriftligt medgivande givits från säljaren.

Tvist:
Vid tvist angående tolkning av eller tillämpning av detta avtal eller därav uppkomna rättsförhållanden skall villkor enligt Maskin 03/Reparation 11 tillämpas.

Övriga villkor:
Maskin 03, Reparation 11