Nyhetsarkiv

Leverans av Roto40.18S till Hama Entreprenad AB.

Leveransen skedde direkt till Sernekes byggarbetsplats på Sylte i Trollhättan.

Maskinen kommer under kommande 4 år att arbeta på bygget av nya Sylteskolan i Trollhättan.

Hama drivs av Magnus och Hans, deras huvudsakliga arbetsuppgifter är inom betong & håltagnminig.

IMG_0467.JPG