Nyhetsarkiv

Det blev två Merlo Roto 40.18 S när Hedins Hjulgrävmaskiner AB skulle välja servicemaskiner.

Det enorma projektet ”Förbifart Stockholm” pågår för fullt under fötterna på invånarna i huvudstaden. Niclas Hedin berättar att hans far och grundaren av Hedins Hjulgrävmaskiner AB skickade ner personal och maskiner till Stockholm första gången för trettio år sedan och dom blev kvar.

- Platsbrist och ständigt pågående byggen gör att vi haft arbete i denna region i snart trettio år. Nu senast är det tunnelbygge under Implenias flagg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, skall avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Hedins Hjulgrävmaskiner AB drivs av Sture Hedin, som grundade företaget 1974 och hans två söner Niclas och Micael. Bröderna äger fyrtio procent var och Sture äger de resterande tjugo procenten i bolaget.

Micael som alltid varit intresserad av teknik och maskiner började leta teleskoplastare 2005 och efter mycket research föll valet på Merlo, både för att tillverkaren är innovativ och ligger i framkant, men även för att generalagenten Hüllert Maskin står för trygghet när det gäller service och reservdelar.

Något som även Niclas understryker.

- Vi jobbar tvåskift och är beroende av att maskinerna fungerar, då måste man kunna lita på sin leverantör och deras servicepartners.

Platschefen på bygget har förstått mångsidigheten av runtomsvängade teleskoplastare och vi använder Merlomaskinerna till allt från att bära fram material, städa, wincha ner material i vertikala schakt till att göra personlyft. Maskinerna har utrustats med 16 amp elverk som är kopplade till en elcentral i korgen. Detta innebär att det alltid finns ström till handverktyg när personal behöver jobba från korgen. Med jämna mellanrum kommer det också geologer som skall inspektera berget i tunneltaket och då driver elverket kraftig belysning medans Hedins lyfter geologerna i personkorgen.

- 40.18 är ganska små för att vara runtomsvängade och det gör att de är smidiga och snabba att etablera även när maskinerna måste stå på stödben fortsätter Niclas.

Mångsidigheten och att man alltid måste sätta säkerheten först gör att teleskoplastare är den enda maskintyp vi kan tänka oss som servicemaskiner vid våra olika projekt under jord.

 

Fakta 40.18 S

Lyfthöjd: 18 meter

Lyftkapacitet: 4 ton

Totalvikt, med gafflar: 13,2 ton

Motor: Kubota

Transporthastighet: 40 km/h

IMG_8396.JPG