Nyhetsarkiv

Merlo Roto med eldrift spar miljö och pengar utan buller och avgaser

Merlo Roto med eldrift blev snabbt en framgång efter svenska lanseringen. På en dryg månad såldes fyra Roto Duo-Power med kombinerad el- och dieseldrift. Fördelarna är stora!

 

Att enkelt kunna växla mellan traditionell dieseldriven körning och eldrift ger uppenbara vinster och det är dessa som bidragit till den flygande starten för Roto Duo-Power. Det handlar om miljöfördelar rent allmänt, om arbetsmiljön och om ekonomi.

Vid eldrift belastas inte omgivningen med CO2-utsläpp och arbetsmiljön blir bättre runt maskinen på grund av minskat buller och inga avgaser.

– Vi tror att alla Merlo-ägare kan ha fördelar vid upphandlingsförfaranden, då eldrift kan ge extra miljöpoäng, säger Nils-Gunnar Burge, vd för AB Hüllert Maskin, Merlos svenska generalagent.

– Dessutom kan man utgå från att driftskostnaderna med eldrift är lägre jämfört med dieseldrift.

Roto-maskinerna med eldrift är byggda exakt som standardmodellerna, dock med den viktiga skillnaden att de har en extra hydraulpump som är eldriven, samt omvandlare för att kunna skifta mellan el- och dieseldrift.

Elmotorn med den extra hydraulpumpen och omvandlaren är monterat i ett paket framtill på maskinen. Bakom öppningsbara luckor finns alltsammans inklusive säkringsskåp. Elanslutningen sker med trefaskabel med handske.

Dieseldrift är ett måste enbart vid körning och förflyttning av maskinen. Men vid allt stationärt arbete kan maskinföraren välja vilken drift som önskas. Med eldrift kan alla maskinens stillastående funktioner drivas med el. Stödbenen, bommen, den tiltbara hytten, all hydraulik för lyft och sväng och naturligtvis maskinens alla övriga elfunktioner drivs då med el.

Resultatet är en betydligt billigare och renare drift, jämfört med när maskinen hela tiden drivs av dieselmotorn. Vid arbete inomhus, i bergrum eller där man av miljöskäl vill minska avgasutsläppen är Duo-Power en bra lösning.

Det modeller av Merlo Roto som säljs med eldrift som extrautrustning om man önskar, är samtliga Merlo Roto MCSS. Merkostnaden för Duo-Power är förhållandevis blygsam. 

Merlo_Roto_Duo-Power.jpg