Nyhetsarkiv

Trucktjänst i Lidköping skaffar Duo-Power

När Lidköpings Trucktjänst skulle köpa en ny Roto 40.30MCSS så valde man en Duo-Power där dieseldrift enbart är ett måste vid körning och förflyttning av maskinen. Men vid allt stationärt arbete kan maskinföraren välja vilken drift som önskas. Med eldrift kan alla maskinens stillastående funktioner drivas med el. Stödbenen, bommen, den tiltbara hytten, all hydraulik för lyft och sväng och naturligtvis maskinens alla övriga elfunktioner drivs då med el.

- Våra kunder kan räkna med gedigen kunskap baserat på många års erfarenhet från branschen. Med Merlos Duo-Power kombinerar vi erfarenheten från maskinbranschen med nytt tänk och ny teknik, vilket kommer vara till nytta för våra kunder, säger Tommy Carlsson, VD på Lidköpings Trucktjänst.
ps_01.jpg

trucktjanst_duopower.jpg