Gunnars Maskiner, Skövde

Försäljning av Merlo Teleskoplastare till lantbruk

 Centrumvägen 68, 521 70
 www.gunnarsmaskiner.se

 0500-42 41 60